ฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน (beta version) ----- กำลังเก็บรวบรวมข้อมูล


ค้นหาหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน:   จังหวัด:
สาขาวิชาหลัก:   สาขาวิชา:
ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน:
 
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน: ทั้งหมด  จังหวัด: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 1657 หน่วยงาน
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Website: www.nc.rtaf.mi.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://home.nursepolice.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 505/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Website: www.rtncn.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: rtanc.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Website: http://www.nkrafa.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
โรงเรียนนายเรือ
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Website: www.rtna.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รายละเอียด: สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทางกองทัพ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง นครนายก 26001
Website: www.crma.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ที่อยู่: 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: https://www.mwit.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: หมู่ที่ 3 บ้าน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
Website: www.pccchon.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
Website: http://pccp.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 216 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง ลพบุรี 15120
Website: www.pccl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: ต.มะขามสูง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
Website: http://www.pccpl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 129 ม.5, ต.ธาตุ อ.เชียงคาน เลย 42110
Website: www.pccloei.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
Website: https://www.pccphet.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล สตูล 91140
Website: http://www.pccst.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ เมือง มุกดาหาร 49000
Website: www.pccm.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก บุรีรัมย์ 31150
Website: http://pccbr.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 196 หมู่ที่ 4 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
Website: http://pcctrg.thaischool1.in.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
Website: http://www.pcccr.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รายละเอียด: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80330
Website: www.pccnst.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Website: http://technopolis.sut.ac.th/sus/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามั
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1 เลขที่ 6 ถ.รามรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
Website: http://www.sc.su.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: เลขที่ 2/617 ศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: www.skr.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: หมู่ที่ 11 บ้าน แสนสุข ตำบลแสนสุข. อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Website: www.lukhamhan.org
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น (มอดินแดง) (มหาวิทยาขอนแก่น)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40002
Website: http://smd-s.kku.ac.th/home/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( โครงการ วมว. - มทษ.) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น 1 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพ ยอม พัทลุง 93210
Website: http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/New1/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
Website: www.st.buu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยามหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (มหาวิทยามหาสารคาม)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
Website: www.satit.msu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยานเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
Website: www.satit.nu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น (ศึกษาศาสตร) (มหาวิทยาขอนแก่น)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: 123 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40002
Website: www.satit.kku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
Website: http://kus.kps.ku.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Website: http://technopolis.sut.ac.th/sus/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
:
   
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปัตตานี 94000
Website: http://satit.pn.psu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Website: www.e-school.kmutt.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ (มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: 424/18 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
Website: www.psuwit.psu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รายละเอียด: โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่: เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
Website: www.satitcmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 159 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
Website: http://www.hatyaiwit.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
Website: http://www.hatyaiwit.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
Website: www.srn.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
Website: http://www.knw.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
Website: http://www.pp.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Website: http://www.yupparaj.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 117/2 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Website: www.phrapathom.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 41/1 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: www.sb.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: 132/11 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.samsenwit.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
รายละเอียด: โรงเรียนศูนย์ พสวท. โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.
ที่อยู่: เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Website: www.bodin.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
:
   
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Website: http://www.ktb.co.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะสถิติประยุกต์ | สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะสถิติประยุกต์ | สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะสถิติประยุกต์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
:
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะสถิติประยุกต์ | สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะสถิติประยุกต์ | สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Website: http://www.nida.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา),
สหสาขา:
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | เทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | เทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | เทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาพืชสวน
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
Website: http://www.chumphon.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28