ตำแหน่งอัตราว่างในหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน


ข้อมูลความต้องการกำลังคนในหน่วยงานต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2561-2563 >> click <<
 
ประเภทของตำแหน่งอัตราว่าง: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 40 หน่วยงาน
   
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขา Agronomy, Plant Science, Organic farming, Soil Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-12-02
Website:
Click
   
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาธรณีวิทยา สาขาโลกศาสตร์ earth and planetary science หรือสาขาอื่นที่กรรมการเห็นว่าเหมาะสม โดยมีความรู้พิเศษด้าน Mineralogy, Petrology, Environmental Geology
อัตราว่าง: 2 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Geology (ธรณีวิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-11-25
Website:
Click
   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:
นักวิชาการ
รายละเอียด: ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยผลิตยาสมุนไพร ศิริราช (สาย 3 และ ศิริราช) มีประสบการณ์ด้าน chromatography และ mass spectrometry สนใจติดต่อ คุณนารีรัตน์ ได้ในเวลาราชการ 02-4191706
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-16
Website:
Click
   
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: ตำแหน่งอาจารย์ สำเร็จการศึกษาด้านการผลิตพืชสวนในพื้นที่ควบคุมสภาพแวดล้อม หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-15
Website:
Click
   
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และ/หรือด้านวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางทะเล ผลิตภัณฑ์ประมง หรือสารสกัดจากธรรมชาติ
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-15
Website:
Click
   
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทะเล สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 2 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-11-15
Website:
Click
   
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: ตำแหน่งอาจารย์ สำเร็จการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ด้านโรคพืช หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 2 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-14
Website:
Click
   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากเชลแลกครั่งและโครงการวิจัยสารสกัดธรรมชาติไล่แมลงหนอนใยผัก สำเร็จการศึกษาสาขากีฎวิทยา เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ติดต่อ อ.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล โทร.098-8317301 อีเมล์ : pkoedrith@gmail.com preeyaporn.koe@mahidol.edu
อัตราว่าง: 2 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Geology (ธรณีวิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-11
Website:
Click
   
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จกาศึกษาสาขาชีววิทยา จุลชีววิิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากสนใจติดต่อที่ Smartinsect18@gmail.com
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-11-08
Website:
Click
   
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-11-05
Website:
Click
   
สถาบันวิทยสิริเมธี
ตำแหน่ง:
Postdoc
รายละเอียด: ทำงานโครงการร่วมภาคอุตสาหกรรม
อัตราว่าง: 2-3 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-11-03
Website:
Click
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ หรือชีววิทยา (ที่มีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทางด้านพฤกษศาสตร์)
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาพันธุ์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ของเซลล์พืช เช่น chromosome banding แบบต่างๆ โดยเฉพาะการทำเทคนิคระดับโมเลกุล เช่น fluorescent in situ hybridization (FISH) และ comparative genomic hybridization (CGH)
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Chemistry (เคมี)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Chemistry (เคมี)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Chemistry (เคมี)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต
อัตราว่าง: 6 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) Geology (ธรณีวิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์
รายละเอียด: นักวิเคราะห์ส่วนงานบริหารโครงการหน่วยวิจัย
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: นักวิจัยในห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ สำเร็จการศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี หรืออื่นๆ
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: นักวิจัยในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช สำเร็จการศึกษาสาขาPlant Science Plant Factory, Plant Designing Program
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาชีววิทยา สัตววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Geology (ธรณีวิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ
อัตราว่าง: 3 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Math (คณิตศาสตร์)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาชีววิทยา (เน้นสัตววิทยา) สัตววิทยา สรีรวิทยา สัตว์แพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-31
Website:
Click
   
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-30
Website:
Click
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่ง:
นักวิชาการ
รายละเอียด: ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-26
Website:
Click
   
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพฤหษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เก่ยวข้องกับพืช เน้นทำจัยด้านสรีรวทยาพืช หรือกายวิภาคพืช หรือนิเวศวิทยาพืช
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-26
Website:
Click
   
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขา Animal Husbandry, Animal Science, Livestock Production, Theriogenology, Veterinary Science, Animal Biotechnology, Animal Nutrition หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-26
Website:
Click
   
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาในสาขา Microbiology
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-26
Website:
Click
   
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว้ข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Physics (ฟิสิกส์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-25
Website:
Click
   
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จารศึกษาสาขาธรณีวิทยา โลกศาสตร์ Earth and Planetary Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 2 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Geology (ธรณีวิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-25
Website:
Click
   
โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-25
Website:
Click
   
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยในส่วนเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมีอาหาร เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสนใจ ส่ง CV ได้ที่ดร.อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา umaporn.uaw@biotec.or.th
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Computer (คอมพิวเตอร์) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-19
Website:
Click
   
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกียวข้อง และมีความสามารถทางชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา ชีวเคมี หากสนใจติดต่อที่ matthew.pha@mahidol.edu
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-10-19
Website:
Click
   
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
Postdoc
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาอณูชีววิทยา ชีวเเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-10-18
Website:
Click